Ψηφιακό σύστημα καταγγελίας από την Linde Hydraulics + AB-GUSStech  

Εκτιμούμε την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια.

Η συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανόνες και τους εσωτερικούς κανονισμούς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα στην Linde Hydraulics GmbH & Co. KG ("Εταιρεία") δίνει ύψιστη προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανόνες και τους εσωτερικούς κανονισμούς. Μόνο αν συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με το νόμο και με ακεραιότητα θα προστατεύσουμε την εταιρεία μας, τους υπαλλήλους μας καθώς και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, τους πελάτες, τους παρόχους υπηρεσιών και τους αντίστοιχους υπαλλήλους τους. Το σύστημα καταγγελιών δέχεται συγκεκριμένες ενδείξεις για πιθανή παραβατική συμπεριφορά από υπαλλήλους της εταιρείας.

Απαιτεί την προσοχή και την προθυμία όλων να επισημάνουν παραβάσεις των κανόνων σε περίπτωση συγκεκριμένων πληροφοριών. Αυτές μπορούν να αναφερθούν εμπιστευτικά στο σύστημα καταγγελιών - ανά πάσα στιγμή. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, παραβιάσεις νόμων όπως η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, διαφθορά, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κλοπή ή διακρίσεις.

Προστασία για όλους τους εμπλεκόμενους

Το σύστημα καταγγελιών εγγυάται τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία για τους καταγγέλλοντες και τους θιγόμενους. Η έρευνα ξεκινά μόνο μετά από προσεκτική εξέταση των πληροφοριών και εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για παραβίαση των κανόνων. Η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται με δίκαιη και εμπιστευτική διαδικασία. Οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός ή η εχθρότητα που εκδηλώνονται εξαιτίας μιας αναφοράς στο σύστημα καταγγελίας της Εταιρείας θα διερευνηθούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

Κάνοντας μια αναφορά - αλλά κάνοντάς την σωστά!

Αφού λάβει τις πληροφορίες, ο πάροχος υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για καταγγελίες, τις επεξεργάζεται σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές αρχές (π.χ. εμπιστευτικότητα, προστασία των καταγγελλόντων). Προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις και, εάν είναι απαραίτητο, να δρομολογηθούν τα κατάλληλα ερευνητικά μέτρα, είναι συχνά απαραίτητος ο διάλογος με τον καταγγέλλοντα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η καταγγελία να διατυπώνεται όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα. Είναι χρήσιμο να λάβετε υπόψη σας τα πέντε ερωτήματα W κατά τη σύνταξη μιας αναφοράς:

    Ποιος; - Για ποιον πρόκειται; Ποιος επηρεάζεται;
    Τι; - Τι έχει συμβεί; Περιγράψτε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.
    Πότε; - Πότε συνέβη το περιστατικό;
    Πώς; - Πόσο συχνά συνέβαινε;
    Πού; - Πού συνέβη το περιστατικό;


Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι περιγραφές μπορούν να γίνουν κατανοητές και από άτομα εκτός του τομέα. Για το σκοπό αυτό, είναι χρήσιμο να είναι διαθέσιμοι για περαιτέρω ερωτήσεις. Εάν ο καταγγέλλων το επιθυμεί, η ανωνυμία του καταγγέλλοντος θα διαφυλαχθεί αυστηρά από τον πάροχο υπηρεσιών που μας έχει ανατεθεί.

Εκτός από τον πάροχο υπηρεσιών μας, στην επεξεργασία των πληροφοριών ενδέχεται να συμμετέχουν και άλλα τμήματα της εταιρείας. Σε περίπτωση δικαιολογημένων πληροφοριών, η εταιρεία διερευνά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, εάν είναι απαραίτητο με τη βοήθεια περαιτέρω εσωτερικών ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού για τη διευκρίνιση του θέματος και δρομολογεί μέτρα, εάν αυτά είναι απαραίτητα. Εάν θίγονται θυγατρικές της εταιρείας, οι αντίστοιχες εταιρείες είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία των πληροφοριών από μόνες τους.

Υποβολή συμβουλών - αλλά πού;

Η Compliance Beratung + Service GmbH είναι το κεντρικό σημείο επικοινωνίας μας για πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις κανονισμών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών μας μέσω ενός από τους ακόλουθους διαύλους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ (δυνατή τόσο ανώνυμα όσο και με ονοματεπώνυμο). Παρακαλούμε προχωρήστε κάνοντας κλικ στο κουμπί "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ".

E-MAIL: info@hinweisgeberexperte.de
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 089 21 52 74 33 (καθημερινές μεταξύ 9.00 π.μ. και 5.00 μ.μ.)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Παρακαλείστε να κλείσετε ραντεβού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@hinweisgeberexperte.de).
ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΗ: Compliance Beratung + Service GmbH, Information Management, Maximilianstraße 24, 80539 Μόναχο.

Σας ευχαριστούμε.

Για να αναφέρετε παραβάσεις, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Δώστε μια υπόδειξη".
Πώς σας προστατεύει το σύστημά μας για τους καταγγέλλοντες
  • Το σύστημα είναι σαν ντουλάπι, προσβάσιμο από δύο πλευρές
  • Τα στοιχεία και τα αρχεία σας διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα
  • Δεν συλλέγουμε και δεν λαμβάνουμε δεδομένα για την ταυτοποίησή σας
  • Δεν είναι δυνατός ο τεχνικός εντοπισμός σας